Erfbelasting aangifte

Een aangifte erfbelasting doen

We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken: het overlijden van een dierbare. Een emotionele gebeurtenis, waarbij u als partner, kind of erfgenaam van de overledene ook nog eens veel te regelen hebt. Zo moet ook de aangifte erfbelasting gedaan worden.

 

Soms wijst het invullen van het formulier zichzelf. Maar in de meeste gevallen is het slim om eerst met onze erfbelasting aangifte adviseur om tafel te gaan. Onze fiscalisten kennen immers de fiscaal gunstigste oplossingen. Wat zegt het testament, wie erft wat, en wat is de inschatting van het vermogen? Deze drie vragen vormen het uitgangspunt bij deze verplichting. In eerste instantie lijken deze vragen makkelijk te beantwoorden, maar dat kan in de praktijk ingewikkelder zijn.

 

Wat houdt een aangifte erfbelasting in?

Bij de aangifte erfbelasting moet de erfgenaam alle bezittingen en schulden van de overledene opgeven. Verder moeten erfgenamen bij de aangifte ook informatie geven over de waarde van de bezittingen en schulden, de hoogte van eventuele erfbelasting en andere rechtspersonen die betrokken zijn bij de erfenis. Erfgenamen moeten ook de geboortedatum en het adres van de overledene vermelden, alsook de namen en adressen van de erfgenamen en eventuele begunstigden. Als er een testament is, moeten erfgenamen dit ook bij de aangifte erfbelasting inleveren.

Erfbelasting aangifte

De aangifte erfbelasting is niet zomaar een simpele invulopgave.

Vragen zoals: welke fiscale voordelen zijn opgenomen in het testament? Welke gemaakte kosten zijn aftrekbaar voor de aangifte? Zijn er erfgenamen die een vordering verkrijgen? Met welk rentepercentage behaalt u het meest belastingvoordeel? Moeten de vorderingen nu of bij het tweede overlijden uitbetaald worden? Heeft de overledene toeslagen ontvangen? Is iemand onterfd?

 

Wist u dat alle keuzes die ingevuld moeten worden, financiële gevolgen hebben op een erfdeel?

 

Uitstel aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting dient in beginsel binnen 8 maanden na het overlijden ingediend te zijn, namens alle erfgenamen. U kunt dit zelf doen of de executeur van de nalatenschap. De executeur is verantwoordelijk voor een correcte en op tijd ingediende aangifte erfbelasting.

 

Lukt het niet om binnen de juiste termijn de erfbelasting aangifte te doen? Bijvoorbeeld omdat er veel vermogen, onroerend goed of een eigen onderneming aanwezig is? Dan kunnen wij ook uitstel voor u aanvragen.

 

Erfbelasting aangifte adviseur voor executeurs en professionele partijen

Wikkelt u voor derden nalatenschappen af? Wij begeleiden veel professionals hierbij. Onze fiscalist of juristen erfrecht verzorgen graag de aangifte.

 

Stappenplan bij een aangifte erfbelasting

Wij brengen de situatie helder voor u in kaart. Dat doen we aan de hand van de volgende stappen:

 

  1. Kennismakingsgesprek met (één van) de betrokkenen, ook mogelijk via beeldbellen;
  2. Wensen in beeld brengen;
  3. De juiste documenten verzamelen;
  4. Doornemen van het testament op de mogelijkheden van vererving;
  5. Voorleggen van de verschillende keuzes en oplossingen;
  6. Insturen aangifte erfbelasting;
  7. Eventueel beantwoorden van vragen Belastingdienst.

Staat uw vraag er niet tussen?

Waar kunnen wij u mee helpen?

  Neem contact op

  Gerelateerde artikelen

  Stel ons uw vraag, wij helpen u graag!

   Neem contact op
   Liever direct contact opnemen?