De onafhankelijke afhandeling van uw nalatenschap

Wat is en doet een executeur?

Een executeur is een persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de bepalingen van een testament. De executeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de specifieke instructies in het document, waaronder het verdelen van de eigendommen en het vermogen aan de erfgenamen of begunstigden. Executeurs kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het betalen van schulden en belastingen, het opzetten van een trust en het verzorgen van de begrafenis van de overledene.

Testament executeur

Het regelen en verdelen van een erfenis is niet makkelijk. Naast emotionele kwesties kunnen er ook financiële kwesties spelen waardoor er onrust in de familie kan ontstaan en het verdelen van de erfenis een onnodig ingewikkeld proces wordt.

 

In beginsel dienen de erfgenamen tezamen de verdeling van de erfenis te regelen. Indien de erfgenamen dit niet willen, kunnen zij een derde onafhankelijke professional aanstellen die namens hen de erfenis regelt. Ook kan een erflater in een testament opnemen wie de erfenis regelt, dit wordt ook wel een testamentair executeur genoemd.

 

Deze taak kan een last zijn, zeker als de boedel complexer is. U kunt er daarom voor kiezen om onze stichting aan te stellen als executeur. In overleg en met verantwoording aan uw erfgenamen wikkelen wij dan de erfenis af als testament executeur.

 

Wat doen wij als executeur testamentair?

Wij bespreken met u uw wensen en leggen deze vast in uw dossier. Periodiek, bijvoorbeeld elke 2 of 5 jaar, evalueren wij uw wensen. Na overlijden voeren wij uw wensen uit. We wikkelen uw nalatenschap af zoals afgesproken. Is er geen executeur opgenomen in een nalatenschap en bent u een erfgenaam? Dan kunt u ons alsnog als executeur benoemen om voor u, als erfgenaam, de nalatenschap af te wikkelen.

 

Ook kunnen wij u adviseren over de volgende zaken met betrekking tot een executeur testamentair:

 

 • Heeft u uw nalatenschap goed in kaart gebracht?
 • Wie zijn uw erfgenamen?
 • Wat laat u na aan uw erfgenamen?
 • Hoe gaan wij te werk na uw overlijden? Welke wensen heeft u daarbij?

Testamentair executeur inschakelen?

Als u een executeur nodig heeft na het overlijden van een naaste, staan wij van de Kleijne & Janssen voor u klaar. Wij bieden ervaren executeurs die u kunnen helpen bij het regelen van uw erfenis. Onze executeurs staan klaar om u te helpen bij het verdelen van uw erfenis, het verwerken van uw testament en het verifiëren van erfgenamen. Daarnaast kunnen zij u ook helpen bij het opstellen van een goed testament, zodat uw erfenis op de juiste manier wordt verdeeld. Onze executeurs staan klaar om u te helpen met al uw erfenis gerelateerde kwesties. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of als u meer wilt weten over het inschakelen van een executeur.

 

Wat regelt een executeur?

 • Correspondentie tussen de erfgenamen;
 • Bemiddelen bij conflicten;
 • Verdeling van de erfenis onder de erfgenamen;
 • Regelen van bankzaken/financiële zaken;
 • Verzorgen van belastingaangiften (erfbelasting- en inkomstenbelasting);
 • Verantwoording afleggen aan erfgenamen;
 • Informeren bij pensioenfondsen en andere (uitkering)instanties;
 • Betalen van schulden;
 • Verkopen van de woning;
 • Leeghalen van de woning;
 • Verdelen van inboedel door middel van verdeellijsten;
 • Opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen, huur e.d.

Staat uw vraag er niet tussen?

Waarmee kunnen wij u helpen?

  Neem contact op

  Gerelateerde artikelen

  Stel ons uw vraag, wij helpen u graag!

   Neem contact op
   Liever direct contact opnemen?