Disclaimer

De Kleijne & Janssen heeft met de grootst mogelijke zorg deze website samengesteld, doch, De Kleijne & Janssen aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde.
Ondanks constante zorg en aandacht voor onze website, is het niet uitgesloten dat informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moeten worden herzien of aangevuld worden.
Van tevoren dient dus altijd deskundig advies gevraagd te worden. De Kleijne & Janssen is ook niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar verwezen wordt.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van De Kleijne & Janssen. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van De Kleijne & Janssen. Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behoud De Kleijne & Janssen uitdrukkelijk haar auteursrechten. Voor het gebruik van deze auteursrechten heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.