Onze klachtenregeling

Wij leren graag van eventuele fouten! Bent u dus ontevreden over onze dienstverlening, over één van onze medewerkers of speelt er een andere kwestie? Dan vernemen we dit graag. Samen met u zullen we dan op zoek gaan naar een passende oplossing. Wanneer wij uw klacht ontvangen, zullen wij uw klacht oppakken en uiteraard uiterst serieus nemen. Uw klacht geeft ons namelijk de kans om eventuele fouten recht te zetten en onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonlijk gesprek

Vaak ontstaan klachten door misverstanden. Deze klachten en/of misverstanden kunnen veelal worden opgelost door het voeren van een goed persoonlijk gesprek. In ieder geval heeft een persoonlijk gesprek met u onze voorkeur. Door het voeren van een goed gesprek kunnen wij een beter beeld krijgen van de aard van de klacht en de situatie die tot uw klacht heeft geleid. Dit zal helpen bij het zoeken naar een passende oplossing bij het probleem.

 

Daarom stellen wij het zeer op prijs als u direct met ons contact opneemt. Via deze weg kunnen we een afspraak inplannen om een telefonisch gesprek of een fysiek gesprek bij ons op kantoor te voeren.

Vervolgprocedure

Formele klacht

Hebben we al een gesprek gevoerd en is uw klacht nog niet verholpen? Of heeft u liever geen persoonlijk gesprek? In beide gevallen kunt u uw klacht formeel schriftelijk indienen.

Formeel klachtenformulier

U kunt een klacht formeel schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat hiervoor bestemd is. Dit klachtenformulier kunt u hier vinden.

 

Zodra wij uw ingevulde klachtenformulier ontvangen, zullen wij dit oppakken. Om te zorgen dat uw klacht objectief en op een deskundige wijze wordt behandeld, zijn wij als kantoor aangesloten bij de klachtenregeling van Auxilium Adviesgroep.

 

Wij streven ernaar om u binnen tien werkdagen van een inhoudelijke reactie te voorzien. Als het ons wegens omstandigheden niet lukt om binnen tien dagen te reageren, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

 

Vanwege het beroepsreglement dat wij volgen, leggen wij alle klachten die wij ontvangen vast. Daarnaast worden klachten meegenomen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Uiteraard zorgen wij ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie omgaan.

 

Klachtenregeling versie augustus 2022