Afwikkeling van de nalatenschap

Na een overlijden wordt altijd vastgesteld of er sprake is van een testament. Deze staat ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. In het testament is geregeld hoe de erflater zijn of haar nalatenschap wilde regelen.

 

Geen testament? Dan geldt de wettelijke verdeling via het erfrecht.

 

Hoe aanvaardt u een nalatenschap?

Aanvaardt u vermogen en bezittingen of alleen schulden? Er zijn drie mogelijkheden om een erfenis te aanvaarden:

 

  1. Zuiver aanvaarden: u wordt verantwoordelijk voor de bezittingen en de schulden uit de erfenis;
  2. Beneficiair aanvaarden: ook hierbij wordt u verantwoordelijk voor de bezittingen en de schulden uit de erfenis. Echter, na onderzoek kunt u de erfenis alsnog weigeren. Bijvoorbeeld als blijkt dat er meer schulden dan baten zijn;
  3. Verwerpen: dan doet u afstand van de erfenis.

 

U heeft drie maanden de tijd om deze keuze te maken.

 

Kiest u voor optie 2 of 3, verwerpen of beneficiair aanvaarden, dient u een verklaring af te leggen bij de Rechtbank. Hier zijn formulieren voor beschikbaar en er zijn kosten aan verbonden. Bij deze opties is het ook belangrijk dat u geen handelingen verricht waardoor het lijkt alsof u de erfenis hebt aanvaard (zuivere aanvaarding).

 

Hulp en advies

Voor de meeste mensen is het afwikkelen van een nalatenschap iets nieuws, en iets wat (gelukkig) niet vaak hoeft te gebeuren. Dat betekent ook dat wanneer u hiermee te maken krijgt, u wel wat hulp kunt gebruiken.

Wij kunnen de hele afwikkeling van u overnemen, of u ondersteunen, aan u de keuze. Wij bespreken graag uw wensen en de mogelijkheden.

 

Wat moet er geregeld worden bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken, hier treft u enkele zaken aan die gedaan kunnen worden:

 

  • Regelen van bankzaken/financiën, vaak via een verklaring van erfrecht;
  • Opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen, huur e.d.;
  • Informeren van pensioenfondsen en andere (uitkerings)instanties;
  • Verdelen van de inboedel;
  • Verkopen van een eigen woning/onroerend goed;
  • Leeghalen woning;
  • Overdracht onderneming;
  • Verdeling onder erfgenamen;
  • Betalen van schulden;
  • Invullen van belastingaangiften;
  • Verantwoording afleggen richting overige erfgenamen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Waar kunnen wij u mee helpen?

  Neem contact op

  Gerelateerde artikelen

  Stel ons uw vraag, wij helpen u graag!

   Neem contact op
   Liever direct contact opnemen?