Mediation bij afwikkeling nalatenschap

Helaas komt het vaak voor, een dierbare komt te overlijden en het blijkt heel lastig om de nalatenschap in goed overleg af te wikkelen met alle erfgenamen. Een conflict kan dan langzaam voortduren totdat er escalatie optreedt of iemand naar de advocaat stapt. Het gevolg is dat ook de andere erfgenamen naar de eigen advocaat dienen te stappen. Dit zorgt voor verslechtering van de relatie en hoge kosten.

Wat is de goede weg?

Vaak kunt u in deze situaties niet met en niet zonder elkaar. Maar u heeft wel samen de taak om de nalatenschap af te wikkelen. Vaak zijn er al zaken in het verleden voorgevallen of bestaat er geen of weinig vertrouwen in elkaar, bij de afwikkeling van de erfenis.

 

In deze gevallen kan mediation jullie weer op weg helpen.

 

Aan tafel met de mediator

Mediation betekent dat u onder begeleiding van een gespecialiseerd mediator gesprekken voert met een conflictpartner. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Een mediator begeleidt het traject om samen tot oplossingen te komen.

 

Samen in overleg met een mediator zorgt ervoor dat ieder zijn of haar verhaal kan doen. Ook kan de mediator informatie geven of wantrouwen (deels) wegnemen. Onze mediator is namelijk ook specialist in het afwikkelen van nalatenschappen en kent dus de problematiek waar u mee te maken heeft.

Wist u dat wij in plaats van mediation ook de volgende diensten aanbieden?

 

 • Onze stichting kan optreden als onafhankelijke executeur, wij wikkelen uw nalatenschap af.
 • Alle erfgenamen stellen ons aan als gevolmachtigde en wij wikkelen namens de erven de erfenis af.

 

Wat komt er allemaal bij kijken?

Onze werkwijze

 • Kennismaking

  Mediation vindt plaats op vrijwillige basis, dat betekent dat de erven bereid moeten zijn om mee te werken. Deze bereidheid kunnen we bespreken tijdens ons kennismakingsgesprek. Wij leggen uit wat mediation inhoudt en wat u kunt verwachten, uiteindelijk beslist u of u mediation wilt inzetten.

 • Eerste mediationgesprek

  Wil iedereen de mediation starten? Dan plannen we het eerste mediationgesprek. Vervolgens wordt na elke mediation samen beslist of en wanneer de volgende mediation plaats gaat vinden.

 • Dossiervorming

  Wanneer u afspraken maakt zullen deze worden uitgewerkt en op papier worden gezet

 • Afronding

  De gemaakte afspraken worden met u doorgenomen en worden, na uw goedkeuring, ondertekend.

Staat uw vraag er niet tussen?

Waar kunnen wij u mee helpen?

  Neem contact op

  Gerelateerde artikelen

  Stel uw vraag aan ons, wij helpen u graag

   Neem contact op
   Liever direct contact opnemen?