De onafhankelijke afhandeling van uw nalatenschap

In een testament legt u de afwikkeling van uw erfenis vast. Ook legt u hierin vast wie de erfenis gaat afhandelen, deze persoon noemen we de executeur. Vaak wordt een kind of de kinderen aangewezen als executeur.

 

Deze taak kan een last zijn, zeker als de boedel complexer is.

 

U kunt er daarom voor kiezen om onze stichting aan te stellen als executeur. In overleg en met verantwoording aan uw erfgenamen wikkelen wij dan de erfenis af.

 

Hoe gaan wij te werk?

Wij bespreken met u uw wensen en leggen deze vast in uw dossier. Periodiek, bijvoorbeeld elke 2 of 5 jaar, evalueren wij uw wensen. Na overlijden voeren wij uw wensen uit. We wikkelen uw nalatenschap af zoals afgesproken.

 

Ook kunnen wij u adviseren over de volgende zaken:

 

 • Heeft u uw nalatenschap goed in kaart gebracht?
 • Wie zijn uw erfgenamen?
 • Wat laat u na aan uw erfgenamen?
 • Hoe gaan wij te werk na uw overlijden? Welke wensen heeft u daarbij?

Bij de taak van een executeur komt stiekem veel kijken:

 • uitvoering wensen erflater
 • de aangifte erfbelasting indienen
 • Bedrijfsoverdracht wanneer sprake is van een onderneming
 • Verkoop van woning en eventueel overig onroerend goed
 • Beschrijven van de inboedel en verdeling van de inboedel
 • Het huis leeg halen
 • Afwikkelen van financiële zaken
 • Stopzetten verzekeringen, abonnementen e.d.
 • Verdeling van de erfenis
 • (financiële) Verantwoording geven aan overige erven.

Staat uw vraag er niet tussen?

Waarmee kunnen wij u helpen?

  Neem contact op

  Stel uw vraag aan ons, wij helpen u graag

   Neem contact op

   Liever direct contact opnemen?