Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Het kabinet heeft bevestigd dat de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) per 1 januari 2023 verlaagd wordt naar €27.231. Eerder schreven we al een nieuwsartikel dat in het nieuwe coalitieakkoord van Rutte IV is vermeld dat de jubelton in 2024 wordt afgeschaft.

Hiermee komt een einde aan de eenmalige belastingvrije schenking aan begunstigden tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning van € 106.671,- (dit was in 2021: € 105.302,-). Het ministerie van Financiën bevestigde destijds dat deze jubelton nog heel 2022 en 2023 zou blijven bestaan (bron: consumentenbond).  Lees hier ons nieuwsartikel over de afschaffing van de jubelton. Echter, heeft het kabinet nu besloten deze belastingvrije schenking per 1 januari 2023 al te verlagen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd naar €27.231,-

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen, zo niet, dan te verlagen. De afschaffing van de jubelton is nu niet mogelijk, maar een verlaging wel. Naast de vrijstelling t.b.v. de eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.231,- belastingvrij te schenken. Dit bedrag mag het kind naar eigen wens vrij besteden. In 2023 wordt de vrijstelling t.b.v. de eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dan dit bedrag in 2023 schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide is niet mogelijk. Een lagere vrijstelling zou de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede komen.

Volgens minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, is dit een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en  ongelijkheid vermindert. Daarnaast moeten er uiteindelijk ook snel meer betaalbare woningen gebouwd worden, aldus De Jonge.

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling t.b.v. de eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Bron: Rijksoverheid.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact op
    Liever direct contact opnemen?