Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Dit artikel gaat over de transitievergoeding per 1 januari 2020.

De medewerkers krijgen vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd. Momenteel ontstaat dit recht bij twee jaar dienstverband.

Berekenmethode

De berekenmethode wijzigt, met onderhavig voorbeeld laten we dit zien:

Zoals te zien is wordt bij de huidige berekening rekening gehouden met dienstverbanden van langer dan 10 jaar en werknemers die vijftig jaar en ouder zijn. Ook vindt er afronding per half jaar plaats.

Deze zaken vervallen en er gaat één berekening gelden.

Wie heeft recht op een transitievergoeding

In de volgende situaties heeft de werknemer recht op de transitievergoeding:

 1. beëindigen door werkgever van de arbeidsovereenkomst door opzegging (via UWV) of ontbinding via de rechter;
 2. het niet verlengen van een tijdelijk contract op initiatief van werkgever;
 3. werknemer neemt zelf ontslag omdat zijn werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

Geen transitievergoeding is verschuldigd:

 1. bij beëindig van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (de vaststellingsovereenkomst);
 2. als de werknemer is ontslagen omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was;
 3. als de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte;
 4. als de werknemer ontslagen is omdat hij de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd;
 5. bij faillissement werkgever;
 6. per 1 januari 2021 bij bedrijfseindiging door pensionering of ziekte werkgever;
 7. als bij cao een andere voorziening is geregeld;
 8. werknemer weigert verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (aanbod van werkgever dient wel gelijk of beter te zijn dan eerste arbeidsovereenkomst).
 9. als de werknemer zelf ontslag neemt.

In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding

De werkgever kan transitiekosten gemaakt op het voorkomen van werkloosheid of bekorten van de periode van werkloosheid of kosten in verband met bredere inzetbaarheid van werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding. Ook kosten in verband met een BBL opleiding of andere duale opleiding kunnen in mindering worden gebracht. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zo moet schriftelijk worden vastgelegd dat dergelijke kosten in mindering worden gebracht.

Voorbeeld:
Een werknemer gaat een managementopleiding volgen maar de huidige functie is geen managementfunctie. Eén jaar later wordt de werknemer wel manager binnen uw bedrijf, twee jaar later wordt de werknemer ontslagen. Omdat de managementopleiding ten tijde van het volgen van de opleiding niet ten behoeve van zijn huidige functie noodzakelijk was, kan u deze opleidingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Door deze opleiding – niet voor zijn eigen huidige functie – is hij namelijk breder inzetbaar bij een nieuwe werkgever (namelijk ook als manager). Verder moet wel voldaan worden aan de overige voorwaarden, zoals schriftelijke toestemming van werknemer om deze kosten te verrekenen.

U mag kosten in mindering brengen welke zijn gemaakt tot vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding verschuldigd is, tenzij u afwijkende afspraken maakt over de termijn.

In onze model arbeidsovereenkomst zal een artikel over het in mindering brengen van kosten op de transitiekosten worden toegevoegd. Zo kan u bij einde arbeidsovereenkomst indien gewenst op deze bepaling een beroep doen.

Heeft u al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een werknemer maar wenst u ook afspraken te maken over het in mindering brengen van inzetbaarheidskosten? Dan kan u dit nog afzonderlijk afspreken (neem contact met ons op en wij sturen u een model toe) en u kunt dit afspreken bij de eerstvolgende opleiding die uw werknemer gaat volgen.

Compensatieregelingen

Vanaf 1 april 2020 geldt de compensatie regeling bij ontslag wegens langdurige ongeschiktheid.

Per 1 januari 2021 (beoogde ingangsdatum) geldt een compensatieregeling voor werkgevers met minder dan 25 man personeel die stoppen wegens pensionering of als gevolg van ziekte of overlijden.

Volgende artikelen

In de volgende artikelen lichten we de verruiming van de ketenregeling, de cumulatiegrond voor ontslag en de nieuwe rol van payroll- en uitzendbureaus nader toe.

Meer weten over de transitievergoeding? Of wilt u graag de transitievergoeding laten uitrekenen? Neem dan contact op met Brigit of Jeanne van ons kantoor.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

  Neem contact op
  Liever direct contact opnemen?