Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Partneralimentatie is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat beide partners na een scheiding op ongeveer dezelfde manier kunnen doorleven. Indien dit voor een van de ex-partners niet mogelijk is dan dient er partneralimentatie betaald te worden door de meestverdienende ex-partner, om dit te compenseren. Kinderalimentatie staat hier helemaal los van.

Tegenwoordig gaat men er steeds meer van uit dat iedereen zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud moet kunnen voorzien. Maximaal vijf jaar partneralimentatie wordt als een redelijke overbruggingstermijn gezien.

Op 21 mei 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Hierdoor wordt de duur van de partneralimentatie korter. Vanaf 1 januari 2020 zal deze nieuwe wetgeving van toepassing zijn, echter alleen op nieuwe alimentatieafspraken.

 

Hoe is het nu geregeld?

Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen, dan is de periode van de alimentatieverplichting net zo lang als dat het huwelijk heeft geduurd.

Indien het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd, of er zijn kinderen geboren, dan duurt de alimentatieperiode twaalf jaar.

 

Hoe wordt het na 1 januari 2020?

De maximale termijn van twaalf jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. De nieuwe regel is dat de meest verdienende ex-partner de minst verdienende ex-partner vanaf de echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie dient te betalen, met een maximum van vijf jaar. Als je vijf jaar getrouwd was dan moet je dus tweeëneenhalf jaar betalen.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

  • Indien je kinderen hebt dan kan de partneralimentatie gelden totdat het jongste kind 12 jaar oud is;
  • Als je langer dan vijftien jaar getrouwd bent geweest en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan kan je tot aan je AOW-leeftijd aanspraak blijven maken op partneralimentatie;
  • Wanneer je ouder dan vijftig jaar bent en langer dan vijftien jaar getrouwd bent geweest, dan kan je tien jaar doorbetaald krijgen als alimentatiegerechtigde. Deze uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van deze wet (2027).

Voor de alimentatiegerechtigden kan het een voordeel zijn om haast te maken om nog in 2019 de echtscheiding aan te vragen. Voor de alimentatieplichtigen daarentegen kan het gunstiger zijn om wat te rekken en de echtscheiding pas in 2020 te laten plaatsvinden.

Bovenstaande regelgeving geldt voor scheidingen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor samenwoners die uit elkaar gaan geldt deze wetgeving niet. Er is voor hun niets wettelijk geregeld. Die zijn elkaar niets verplicht of er moeten andere afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract. Vrijwillig iets afspreken kan natuurlijk altijd.

 

Heeft u over bovenstaand nog vragen neem dan gerust contact met ons op!

Bron: Fri, 23 Aug 2019 10:49:28 +0100

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact op
    Liever direct contact opnemen?