Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De kans is groot dat u als webshopeigenaar al heeft meegemaakt dat een consument zich bedenkt. Het antwoord op de vraag of een consument zich mag bedenken is vrij kort: Ja, dat mag zeker. Na de ontvangst van een product of dienst heeft een consument 14 dagen de tijd om zich te bedenken in de meeste gevallen. Dit ligt namelijk vastgelegd in de wet. Toch zijn er uitzonderingen waar u als webshopeigenaar van moet (lees: wil) afweten.

Informeren over de bedenktijd

U als webshopeigenaar dient uw consumenten erop te wijzen dat ze een herroepingsrecht (de wettelijke bedenktijd) hebben. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld het herroepingsrecht in uw algemene voorwaarden te benoemen. Een andere optie is om op uw website een aparte pagina te wijden aan het herroepingsrecht.

De termijn

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen. Dit houdt in dat de consument na de aankoop tot 12 uur ’s avonds op de 14e dag na aankoop de tijd heeft om de koop of de overeenkomst ongedaan te maken. Als de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, dan verloopt deze termijn op de eerstvolgende werkdag.

Voorbeeld: Een consument bestelt op 10 oktober een product op uw website. Dit betekent dat deze consument zich tot 24 oktober 12 uur in de avond kan bedenken. Als 24 oktober op een feestdag zou vallen, dan eindigt de bedenktijd pas op de volgende werkdag, bijvoorbeeld 25 oktober (in deze casus geen feestdag) om 12 uur ’s avonds.

Hoe kan een consument zich herroepen?

Aan de manier waarop een consument zich herroept, worden geen eisen gesteld. Een consument kan er daarom voor kiezen om mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon, te laten weten dat de overeenkomst wordt ontbonden. Dit kan ook schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, e-mail of via uw website). Het is aan te raden dat u bij de koop een modelformulier voor de ontbinding aan de bevestiging toevoegt. Een andere optie is om een dergelijk model op uw website te plaatsen en de consument te laten weten waar dit formulier te vinden is. Voor een consument is het niet verplicht om gebruik te maken van zo’n ontbindingsformulier. Een dergelijk formulier kan voor u handig zijn om bijvoorbeeld te achterhalen waarom bepaalde producten vaak worden teruggestuurd en om hier uw assortiment op aan te passen.

De uitzonderingen

In veel situaties kan een consument zich herroepen. Toch zijn er uitzonderingen waardoor op grond van de wet een consument niet mag herroepen, namelijk in de volgende situaties:

 • Een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich ook binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen, denk hierbij bijvoorbeeld aan prijzen voor bepaalde grondstoffen die snel wisselen;
 • Een overeenkomst waarin verzocht wordt om specifiek onderhoud of herstel uit te voeren als dit expliciet is overeengekomen;
 • Overeenkomsten die gesloten worden tijdens openbare veilingen;
 • Een overeenkomst tot het verrichten van diensten nadat de eerdere overeenkomst al is nagekomen. De eerdere overeenkomst kan dan niet meer ontbonden worden. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een nieuwe Cv-ketel waarna ook een onderhoudscontract wordt gesloten met dezelfde partij. Na plaatsing kan de koopovereenkomst voor de nieuwe ketel niet zomaar ontbonden worden zonder medewerking van de verkoper;
 • De verhuur of ter beschikkingstelling van accommodaties voor recreatie of vakantie, goederenvervoer, verhuur van auto’s, catering, diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, tenzij daar in de overeenkomst mogelijkheid voor wordt gegeven;
 • Maatwerk dat specifiek is gemaakt of ontworpen voor de consument en afhankelijk zijn van de wensen van de consument of persoonlijke elementen bevat van de consument. Daarbij kunt denken aan op maat gemaakte meubels, maar ook als uw consument een fotoboek online maakt en bestelt waarin foto’s van de consument staan;
 • Levering van producten die snel bederven of heel beperkt houdbaar zijn;
 • Levering van zaken die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, bijvoorbeeld make-up die al gebruikt is;
 • Producten waarvan de verzegeling verbroken is, bijvoorbeeld een CD of DVD met verzegeling;
 • Zaken die naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. Daarbij kunt u denken aan een zak cement. Zodra deze met water vermengd is, is het niet meer de zak cement die gekocht is, maar is het een stuk beton geworden. Dat hoeft een verkoper niet terug te nemen;
 • De levering van alcoholische dranken die pas na meer dan 30 dagen geleverd kunnen worden en waarbij de prijs dusdanig gewijzigd is buiten invloed van de verkoper om, bijvoorbeeld door belastingen of accijnzen. Daar kan de verkoper niets aan doen, dus heeft de consument pech in die situatie;
 • De levering van kranten of tijdschriften, behalve als het om een abonnementsvorm gaat.

Kortom…

In de meeste gevallen dient u als webshopeigenaar een consument 14 dagen bedenktijd te geven waarin de consument zonder opgave van reden onder de overeenkomst uit kan. Dit is anders als sprake is van een van de genoemde uitzonderingen. Zodra een of meerdere van deze uitzonderingen van toepassing op de producten of diensten die u verkoopt, dan doet u er verstandig aan om deze onder andere te vermelden op uw website. Vergeet daarnaast niet een consument te wijzen op de bedenktijd en om een ontbindingsformulier te verstrekken.

Twijfelt u of uw producten onder de uitzondering van het herroepingsrecht vallen? Of heeft u een consument die wil ontbinden, terwijl u van mening bent dat dit niet binnen het herroepingsrecht valt? Neem dan contact met ons op, onze juristen kunnen u hierbij adviseren of bijstaan.

Auteur: Amber Schut

Vraag vrijblijvend een offerte aan

  Neem contact op
  Liever direct contact opnemen?