Jaarrekening

In een jaarrekening maakt u in feite de financiële balans van uw bedrijf op. Dit financiële eindverslag wordt ieder jaar opgesteld en laat in grote lijnen zien wat het bedrijf in het betreffende boekjaar heeft gedaan. Een jaarrekening sluit aan op de administratie en bestaat uit drie verschillende onderdelen.

salarisadministratieEen jaarrekening is niet voor iedereen verplicht

Niet iedereen is verplicht om een jaarrekening te (laten) maken. Soms is het voeren van een financiële administratie met behulp van bijvoorbeeld een financieel software pakket voldoende. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt deze werkzaamheden ook uitbesteden.

Jaarrekening opstellen

Bent u plan een jaarrekening op te laten stellen? Bij De Kleijne & Janssen helpen we u graag! Onze administratieconsulenten stellen een jaarrekening op in duidelijke, begrijpelijke taal. De jaarrekening wordt opgesteld conform de eisen die de wet stelt aan de jaarrekening. Aangezien De Kleijne & Janssen aangesloten is bij zowel Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), kunnen wij voor u onderneming een samenstellingsverklaring afgegeven.

Veelgestelde vragen over jaarrekeningen

Bij De Kleijne & Janssen krijgen we regelmatig vragen over het opstellen van een jaarrekening. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Wat is een jaarrekening?
In een jaarrekening maakt u in feite de financiële balans van uw bedrijf op. Dit financiële eindverslag wordt ieder jaar opgesteld en laat in grote lijnen zien wat het bedrijf in het betreffende boekjaar heeft gedaan. Een jaarrekening sluit aan op de administratie. Iedere jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

1. De balans aan het einde van het jaar De balans is een momentopname. Deze laat de financiële situatie van een onderneming zien. Dit overzicht bestaat uit alle bezittingen, zij staan op de activa. Ook de schulden en het eigen vermogen staan in uw balans, dit zijn de passiva. De bezittingen minus de schulden vormen het eigen vermogen. Omdat een boekjaar vaak gelijk loopt aan een kalenderjaar, is de datum van de balans meestal 31 december.

2. De resultatenrekening van het boekjaar (of winst- en verliesrekening) In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven van uw bedrijf. Het vaststellen van het resultaat kan complex zijn. Om een goed overzicht te krijgen van hoe uw onderneming ervoor staat is een balans niet genoeg.

3. Een toelichting op de balans en resultatenrekening. De hoeveelheid toelichting die u op uw balans en resultatenrekening moet geven, hangt af van de grootte van uw onderneming. Soms is een korte uitleg over hoe de balans tot stand is gebracht al voldoende, maar bij grotere bedrijven is meer toelichting vereist.


Voor wie is de jaarrekening?
Als ondernemer kunt u natuurlijk veel informatie uit een jaarrekening halen. Het geeft u inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. De jaarrekening laat in één oogopslag zien hoeveel winst of verlies u in het afgelopen boekjaar heeft gemaakt. Natuurlijk bent u hier waarschijnlijk al van op de hoogte door de administratie die u gedurende het jaar bijhoudt, maar het jaarrekening maakt het overzichtelijker.

Toch maakt u de jaarrekening niet alleen voor uzelf. Als ondernemer bent u namelijk verplicht om financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. Bij een controle van de Belastingdienst worden eerst uw jaarrekeningen bekeken, omdat het de belangrijkste toelichting op de balans en resultatenrekening bevat. Kredietverzekeraars vragen ook vaak om een balans, zodat zij kunnen beoordelen of zij een kredietlimiet willen afgeven op uw bedrijf. Tenslotte kunnen ook banken en financiers om uw jaarrekening vragen om uw onderneming te kunnen beoordelen.

Hebt u een BV, NV, of coöperatie, dan bent u ook nog eens verplicht om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).


Ben ik verplicht om een jaarrekening op te stellen?
Of u verplicht bent om een jaarrekening op te stellen, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. In beginsel bent u niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. U kunt volstaan met het voeren van een financiële administratie met behulp van bijvoorbeeld een financieel software pakket. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt deze werkzaamheden ook uitbesteden. Het financieel pakket vervaardigd een kolommenbalans die voor uw administratieve verplichtingen voldoende is.

Financiers vragen om een jaarrekening. Heeft u een holding en een werkmaatschappij? Dan vragen financiers om een geconsolideerde balans. In een geconsolideerde balans wordt de balans van de werkmaatschappij ‘opgeteld’ bij de balans van de holding.

Ook dient u als u een rechtsvorm heeft, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook hier voor geldt dat u dan nog geen jaarrekening hoeft op te maken. Een financieel pakket kan vandaag de gevraagde informatie digitaal doorsturen naar de Kamer van Koophandel.


Hoe beoordelen belanghebbende van mijn onderneming de betrouwbaarheid van de jaarrekening?
Indien u zelf uw financiële administratie voert zal een bank willen toetsten of u de administratie wel correct hebt gevoerd. Kantoren die zijn aangesloten bij Register Belastingadviseurs (RB) of de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) kunnen uw administratie controleren en in de jaarrekening een samenstellingsverklaring afgeven. Deze samenstellingsverklaring geeft banken en financiers voldoende vertrouwen om de jaarrekening te beoordelen voor de financieringsaanvraag.

Waarom is het opmaken van een jaarrekening belangrijk?
Zoals aangegeven mag u zelf uw jaarrekening opstellen. Dit kan eenvoudig met behulp van een financieel pakket. Heeft u een vrij eenvoudige administratie met alleen omzet en beperkte kosten? Dan is een dergelijke boekhouding is de meeste gevallen voldoende.

Heeft u te maken met voorraden en bedragen die nog te gefactureerd dienen te worden aan het einde van het boekjaar? Of heeft u een bedrijfspand of machines op de balans staan? Dan geeft een jaarrekening een beter beeld van uw vermogenspositie en het feitelijke bedrijfsresultaat. In een jaarrekening kan een toelichting worden gegeven op de balansposten.

Uit de jaarrekening blijkt de vermogenspositie van uw onderneming, terwijl uit de jaarrekening het bedrijfsresultaat dat u het afgelopen jaar heeft gerealiseerd blijkt.

De jaarrekening laat ook zien waar de winst die u heeft gerealiseerd naartoe is gegaan. Dit laatste blijkt uit een kasstroomoverzicht die opgenomen wordt in een jaarrekening.

Een jaarrekening is dan ook een document dat informatie geeft over het afgesloten boekjaar. Deze informatie is belangrijk voor de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. Zie hiervoor onze dienstverlening link naar pagina Belastingadvies.

De informatie in een jaarrekening is ook van belang om een oordeel te geven over de liquiditeitspositie van de onderneming en inzage te geven in de financieringsstructuur van de onderneming. Belanghebbende in uw onderneming willen graag de jaarrekening bestuderen. Voor een financieringsaanvraag is ook een jaarrekening nodig. Zie hiervoor onze dienstverlening link naar pagina Bedrijfsfinanciering.

De informatie uit de jaarrekening is belangrijk bij de besluitvorming voor het volgende kalenderjaar of -jaren. Dit bepaalt de te ondernemen stappen. De basis voor uw beleid binnen de onderneming is onder andere de informatie die de jaarrekening geeft. Zie hiervoor onze dienstverlening link naar pagina Bedrijfsadvies.

Indien u wil weten wanneer u met pensioen kan gaan, is het van belang om te weten hoe uw onderneming ervoor staat. Als u uw onderneming wil verkopen blijkt uit de jaarrekening welke winstcapaciteit uw onderneming heeft. Deze winstcapaciteit is bepalend voor de waarde van uw onderneming. Zie voor onze dienstverlening de link naar pagina financiële planning.


Wanneer dien ik een accountant in de arm te nemen om mijn jaarrekening te laten controleren?
Veel mensen denken dat het verplicht is om een accountant in te schakelen voor het controleren en opmaken van de jaarrekening. Dit is echter een misverstand.

Zoals aangegeven mag u in principe zelf uw jaarrekening opstellen. We hebben gezien dat het van belang is voor bijvoorbeeld banken en financiers dat de jaarrekening een samenstellingsverklaring bevat die is afgegeven door een kantoor dat lid is van Register Belastingadviseurs (RB) of van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). De Kleijne & Janssen is aangesloten bij het RB en de NOAB.

Indien u een middelgrote of grote onderneming heeft, dan bent u volgens de wet verplicht de opgestelde jaarrekening te laten controleren door een accountant. De accountant controleert onder andere of de vermogenspositie van de onderneming correct in de jaarrekening is weergegeven. U bent verplicht om de jaarrekening door een accountant te laten controleren, de wettelijke controle, indien uw onderneming voldoet aan twee van de drie volgende kengetallen voor twee opeenvolgende jaren:

 • Omzet: EUR 8,8 miljoen
 • Balanstotaal: EUR 4,4 miljoen
 • Werknemers: 50

De kengetallen moeten worden beoordeeld op geconsolideerd niveau op basis van de commerciële grondslagen, derhalve volgens Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat er een aantal uitzonderingen zijn:

• Als een rechtspersoon nieuw is opgericht en in het eerste jaar is er een overschrijding van de grenzen, dan is er direct voor het eerste sprake van een wettelijke controle.

• Indien de jaarrekening wordt opgemaakt op basis van IFRS is er altijd sprake van een wettelijke controle

• Indien de moedermaatschappij zich aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen middels een zogenaamde 403-verklaring (conform art. 2:403 BW)

• Wanneer er geen geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt op grond van art. 2:408 BW is de tussenhoudstermaatschappij vrijgesteld van wettelijke controle indien de enkelvoudige cijfers onder de grensbedragen zijn

Als uw jaarrekening voldoet aan twee van de bovengenoemde criteria en gedurende twee jaar, behoudends de uitzonderingen, dient de accountant de wettelijke controle uit te oefenen. Laat u dit na, dan riskeert u als ondernemer een grote boete!


Wie kan me helpen bij het maken van een jaarrekening?
De Kleijne & Janssen kan voor u de werkzaamheden uit handen nemen bij het opstellen van uw jaarrekening. Onze administratieconsulenten stellen een jaarrekening op in duidelijke, begrijpelijke taal. De jaarrekening wordt opgesteld conform de eisen die de wet stelt aan de jaarrekening. Aangezien De Kleijne & Janssen aangesloten is bij zowel Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), kunnen wij voor u onderneming een samenstellingsverklaring afgegeven.

Wanneer uw onderneming controleplichtig is en u voldoet gedurende twee jaar aan twee van de drie kengetallen (omzet groter dan €8,8 miljoen, balanstotaal groter dan €4,4 miljoen of meer dan 50 werknemers) dan kunnen wij eveneens de jaarrekening voor u samenstellen. Wij werken samen met een accountant die voor u dan de wettelijke controle kan uitvoeren en een accountantsverklaring kan afgeven.

Heeft u een vraag die er niet bij staat? Neem dan gerust contact met ons op! Wij vertellen u graag meer.

Contact

Meer weten over jaarrekeningen?

Bel ons op: 0413 – 34 18 57 voor een vrijblijvende afspraak of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Een moment geduld aub.
 

De eerste drie maanden vrijblijvend kennismaken voor starters!

Vraag naar de voorwaarden!

Of ons kantoor bij uw bedrijf past kunt u vaak pas na enige tijd vaststellen en daarom bieden wij een kennismakingsperiode aan voor startende ondernemers van drie maanden waarbij wij vrijblijvend uw bedrijfsadministratie uit handen nemen en voor u inboeken. Na deze drie maanden kunt u dan beslissen of u voor langere tijd met ons in zee wilt gaan. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact met ons op of vraag een offerte aan via onze formulieren.

Op zoek naar een nieuwe adviseur?

Maak gebruik van onze overstapservice!

De Kleijne en Janssen staat voor betrokkenheid en kwaliteit en helpt u graag bij alle zaken rond de financiën van uw bedrijf. Als u overstapt naar een andere adviseur geeft dit altijd een hoop financiële rompslomp. Met onze overstapservice nemen we u alle zorgen uit handen, zodat u zich weer  kunt richten op het doen waar u het beste in bent. Ondernemen. Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Contact

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons op: 0413 – 34 18 57 voor een vrijblijvende afspraak of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Een moment geduld aub.

Belastingadviseur Waalwijk en omgeving

Welkom bij De Kleijne & Janssen. Uw vaste sparringpartner die uw bedrijf en wensen kent en die met u meedenkt, adviseert en proactief met oplossingen komt. Wij zijn gevestigd in het Brabantse Uden en Veghel en zijn werkzaam sinds 1995.

Onze doelgroep omvat bedrijven zonder personeel tot bedrijven met 50 man personeel. De klant staat bij ons voorop. U krijgt als klant één contactpersoon, bij wie u terecht kunt met al uw vragen. Wij verlenen als belastingadviseur in Waalwijk e.o. volledige begeleiding en advisering voor uw organisatie. Bent u op zoek naar betrokkenheid, professioneel advies en kwaliteit? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Wat kunnen wij voor u betekenen?belastingadviseur waalwijk

Of u ondernemer bent of particulier, wij kunnen u helpen met de belastingaangifte. Zo bent u er zeker van dat u niet teveel betaalt. U heeft verstand van ondernemen, wij hebben verstand van de belastingwetten. Wij nemen dan ook graag deze zorg uit handen.

De werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen en controleren:

 • Verzorgen van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting;
 • Verzorgen van de aangifte erf- en schenkbelasting;
 • Fiscale vraagstukken aangaande de directeur-grootaandeelhouder;
 • Fiscale vraagstukken aangaande onroerend goed, omzetbelasting en overdrachtsbelasting;
 • Oplossen van vraagstukken betreffende inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en overdrachtsbelasting;
 • De juiste fiscale structuur en fiscale herstructureringen;
 • Begeleiding bij boekonderzoek door de Belastingdienst;
 • Fiscaal advies bij start, overname en beëindiging onderneming;
 • Voeren van bezwaar- en beroepsschriften.

Bij diensten kunt u lezen wat wij nog meer voor u kunnen betekenen, denk hierbij aan bedrijfsadvies en financieringsadvies maar ook aan werkzaamheden voor uzelf als ondernemer in de privésfeer! Denk hierbij aan uw pensioen en estate planning.

Indien u vragen heeft kunt u gerust contact met ons opnemen. Ook kunt u een vrijblijvende offerte opvragen.

Contact

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons op: 0413 – 34 18 57 voor een vrijblijvende afspraak of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Een moment geduld aub.
 

De eerste drie maanden vrijblijvend kennismaken voor starters!

Vraag naar de voorwaarden!

Of ons kantoor bij uw bedrijf past kunt u vaak pas na enige tijd vaststellen en daarom bieden wij een kennismakingsperiode aan voor startende ondernemers van drie maanden waarbij wij vrijblijvend uw bedrijfsadministratie uit handen nemen en voor u inboeken. Na deze drie maanden kunt u dan beslissen of u voor langere tijd met ons in zee wilt gaan. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact met ons op of vraag een offerte aan via onze formulieren.

Op zoek naar een nieuwe adviseur?

Maak gebruik van onze overstapservice!

De Kleijne en Janssen staat voor betrokkenheid en kwaliteit en helpt u graag bij alle zaken rond de financiën van uw bedrijf. Als u overstapt naar een andere adviseur geeft dit altijd een hoop financiële rompslomp. Met onze overstapservice nemen we u alle zorgen uit handen, zodat u zich weer  kunt richten op het doen waar u het beste in bent. Ondernemen. Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.